Author: Admin

Numer 1/2018

Numer 1/2018

Spis treści: PRACE ORYGINALNE 1-5 Magdalena Derejska , Jacek Lorkowski , Marek Durlik Powikłania pooperacyjne oraz wczesne wyniki leczenia z uwzględnieniem funkcji nerek u pacjentów po wycięciu żyły wrotnej i/lub krezkowej górnej z powodu granicznie resekcyjnego raka trzustki z rekonstrukcją z wykorzystaniem żyły nerkowej lewej – doświadczenia jednego ośrodka....

Numer 4/2017

Numer 4/2017

Spis treści: PRACE ORYGINALNE 100-107 Jacek Lorkowski, Renata Wilk. Nonmedical aspect of working time of resident doctors in Poland related to the creation of medical records 108-112 Joanna Witkoś, Piotr Wróbel. Taniec a nawyki żywieniowe wśród tancerek amatorek 113-118 Tomasz Ridan, Maciej Kubrak, Aleksandra Stanek, Arkadiusz Berwecki, Waldemar Hładki....

Numer 3/2017

Kalafon Spis treści: PRACE ORYGINALNE 70-76 Jacek Lorkowski, Renata Wilk. The direct and indirect costs of malleolar ankle fractures surgical treatment in people of working age in Poland 77-83 Renata Zygmunt, Sławomir Kozioł, Waldemar Hładki, Joanna Golec Wpływ fizjoterapii na nietrzymanie moczu u kobiet 84-89 Weronika Fyda, Sławomir Kozioł,...

Numer 2/2017

Kalafon Spis treści: PRACE ORYGINALNE 33-40 Piotr Michalik, Joanna Bogdał, Magdalena Dąbrowska-Galas, Magdalena Rutkowska, Tomasz Michalski, Tomasz Król Aktywność fizyczna a komfort życia osób po 60-tym roku życia 41-45 Tomasz Ridan, Aleksandra Terlecka, Katarzyna Ogrodzka-Ciechanowicz, Bartłomiej Czarnota, Waldemar Hładki Zastosowanie treningu funkcjonalnego wg FSM u piłkarzy nożnych   PRACE...

Numer 1/2017

Spis treści: PRACE ORYGINALNE 1-5 Kinga CHUDALA, Grzegorz ONIK, Joanna WITKOŚ, Karolina SIEROŃ Opieka geriatryczna – poziom wiedzy studentów kierunków medycznych 6-10 Joanna WITKOŚ, Grzegorz ONIK, Jan BUDZIOSZ, Karolina SIEROŃ Popularność rozmów o wysiłkowym nietrzymaniu moczu w rozmowach przyszłej kadry medycznej 11-15 Joanna RYŚ, Grzegorz ONIK, Joanna WITKOŚ, Karolina...

Numer 4/16

Numer 4/16

Spis treści: PRACE ORYGINALNE 100-104 Joanna Witkoś, Grzegorz Onik, Jan Budziosz, Karolina Sieroń. Wysiłkowe nietrzymanie moczu – czynności sprzyjające występowaniu objawów choroby 105-110 Tomasz Ridan, Katarzyna Ogrodzka-Ciechanowicz, Urszula Pietraszewska, Izabela Zbrońska, Waldemar Hładki. Ocena wstępowania niespecyficznych dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego w grupie zawodowej kosmetyczek 111-114 Marta Zając, Adrianna Szyjka,...

Numer 3/16

Numer 3/16

Spis treści: PRACE ORYGINALNE 69-72 Patrycja Sobolewska, Karolina Gawrońska, Beata Szczepanowska – Wołowiec, Jacek Lorkowski, Andrzej Kotela, Waldemar Hładki, Ireneusz Kotela Dolegliwości bólowe kręgosłupa w grupie pracowników biurowych 73-76 Adamczyk Magdalena , Karolina Gawrońska, Beata Szczepanowska – Wołowiec, Jacek Lorkowski, Andrzej Kotela, Waldemar Hładki, Ireneusz Kotela Ocena budowy anatomicznej...

Numer 2/2016

  Spis treści: PRACE ORYGINALNE 30-34 Elżbieta SZCZYGIEŁ,  Katarzyna ZIELONKA,  Joanna GOLEC Trening mięśni głębokich a kontrola posturalna osób z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi kręgosłupa lędźwiowego 35-40 Joanna GOLEC, Szymon MIELEŃ, Elżbieta SZCZYGIEŁ, Monika PRZYBYTEK Wpływ treningu stabilizacji centralnej na stan funkcjonalny i dolegliwości bólowe chorych z dyskopatią lędźwiowego odcinka...

Numer 4/2015

Spis treści: Informacja 1 Informacja 2 PRACE ORYGINALNE 95-100 Joanna WITKOŚ, Magdalena HARTMAN, Jan BUDZIOSZ, Karolina SIEROŃ-STOŁTNY, Barbara BŁOŃSKA-FAJFROWSKA Wiedza studentek kierunków pielęgniarstwo i położnictwo na temat profilaktyki oraz leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet 101-107 Tomasz RIDAN, Grażyna GUZY, Katarzyna OGRODZKA, Agata MILERT, Paweł SAWICKI, Waldemar HŁADKI Charakterystyka...

Numer 3/2015

Spis treści: Informacja 1 Informacja 2   PRACE ORYGINALNE 62-65 J. Witkoś, P. Wróbel, A. Wróbel Nieregularność cykli miesiączkowych wśród dziewcząt trenujących koszykówkę PRACE POGLĄDOWE 66-69 J. Ołowski, J. Lorkowski Koncepcje i zastosowania rachunku kosztów w kalkulacji usług medycznych 70-77 L. Bizub, E. Rzepka Zagrożenia środowiskowe zewnętrzne dla życia...