Author: Admin

Numer 4/2014

Spis treści: Prace oryginalne: 114-116 M. Szydłowski, J. Sułko, A. Oberc Złamania wyrostka łokciowego u dzieci – leczenie i wyniki 117-123 W. Wrażeń, K. A. Tomaszewski, P. Golec, Z. Dudkiewicz, E. Golec Endoprotezy krótkotrzpieniowe typu BTS i TL w alloplastykach całkowitych stawów biodrowych 124-126 Ł. Szarpak, M. Mandziała, Ł....

Numer 3/2014

Spis treści: Prace oryginalne: 73-78 E. Rudnicka-Drożak, G. Nowicki, K. Naylor, P. Rzońca, M. Młynarska, A. Farenglom Ocena jakości komunikacji personel medyczny – pacjent na przykładzie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) 79-85 T. Ridan, G.Guzy, K. Niziołek, W. Dubaj, W. Hładki Charakterystyka występowania niespecyficznych dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa w...

Numer 2/2014

Spis treści: Prace oryginalne: 37-41 J.Szumlański, J.Sułko Przemieszczone złamanie kości przedramienia u dziecka – ocena sposobów i wyników leczenia 42-50 D.Czechowska, M.Kubala, J.Golec, A.Masłoń, E.Szczygieł, P.Golec, S.Mętel, E.Golec Ocena zależności między lateralizacją funkcjonalną ciała człowieka, a występowaniem jednostronnych uszkodzeń urazowych stawu skokowo-goleniowego z mechanizmu supinacyjno-rotacyjnego 51-53 M.Nazimek, M.Cierniak, J.Nowakowska,...

Numer 1/2014

Spis treści: Prace oryginalne: 1-5 Przemysław KLUJ Ocena poziomu wiedzy rodziców i opiekunów w zakresie zapobiegania i rozprzestrzeniania się zakażeń rotawirusowych w środowisku żłobka 6-10 Agata GRUCA, Barbara SZARANIEC, Jacek LORKOWSKI, Ireneusz KOTELA Kompozyty na bazie PLA modyfikowane dodatkami bioaktywnymi TCP i TiO przeznaczone na 2 resorbowalne śruby interferencyjne...

Numer 4/2013

Spis treści: Prace oryginalne: 112-117 J. Golec, D. Czechowska, M. Naworol, K. Kozak, A. Masłoń, K. Tomaszewski, E. Golec Ocena częstości występowania nadwagi i otyłości typu pokarmowego w wybranych grupach dzieci i młodzieży 118-127 A. Masłoń, E. Golec, J. Golec, D. Czechowska Ocena wpływu warunków treningu biegowego kobiet na...

Numer 3/2013

Spis treści: Prace oryginalne: 77-80 A. Kołodziej, A. Nogalski Ocena wpływu czynników środowiskowych na powstanie przepuklin zewnętrznych 81-85 T. Szaporów, E. Golec Ocena wybranych parametrów antropometrycznych stóp u chorych po aloplastyce dwuprzedziałowej stawu kolanowego endoprotezami cementowymi 86-90 S. Nowak, J. Golec, K. Tomaszwski, E. Golec Analiza powikłań aloplastyki dwuprzedziałowej...

Numer 2/2013

Spis treści: Prace oryginalne: 32-38 B. Trybulec, E. Golec Aloplastyka dwuprzedziałowa stawu kolanowego endoprotezami cementowymi – z czy bez stabilizacji tylnej implantu 39-42 S. Nowak, J. Golec, E. Szczygieł, D. Czechowska, A. Milert, K. Tomaszewski, W. Hładki Wyniki odległe leczenia operacyjnego i rehabilitacji chorych z uszkodzeniem goleni typu Maisonneuve...

Numer 1/2013

Spis treści: Prace oryginalne: 1-4 J. Golec, E. Szczygieł, A. Milert, S. Nowak, Ł. Hapek, E. Golec Ocena akcelerometryczna zaburzeń symetrii chodu u chorych z przewlekłymi zespołami bólowymi kręgosłupa Prace poglądowe: 5-8 W. Hładki, J. Lorkowski, I. Kotela Tamponada serca – odwracalna przyczyna zatrzymania krążenia 9-11 W. Jurkiewicz Zmiana...

Numer 3-4/2012

Spis treści: Prace poglądowe: 31-35 L. Baran O doniosłości medycyny katastrof i ratunkowej w społeczeństwie ryzyka Prace oryginalne: 36-40 J. Lorkowski, B. Juras, M. Kozień, W. Hładki, I. Kotela Możliwości zastosowania analizy metrologicznej do oceny nieuszkodzonych płyt AO i LCP 41-47 J. Golec, A. Ziemka, E. Szczygieł, D. Czechowska,...

Numer 1-2/2012

Spis treści: Prace oryginalne: 1-5 J. Golec, K. Kozak, E. Szczygieł, A. Milert, D. Czechowska, E. Golec Ocena rozwoju morfofunkcjonalnego dzieci ze skoliozą idiopatyczną Assessment morphofunctional development of children with idiopatic scoliosis 6-11 J. Golec, M. Zięba, E. Szczygieł, D. Czechowska, A. Milert, E. Golec Ocena wpływu choroby zwyrodnieniowej...