Numer 1/2016

Spis treści: PRACE ORYGINALNE 1-4 K. Bielski, J. R. Ładny, J. Smereka, Ł. Szarpak Wiedza i postawy ratowników medycznych wobec stosowania wkłuć doszpikowych. Doniesienie wstępne 5-9 A. Madziała, Ł. Szarpak, J. Smereka, P. Paciorek, M. Madziała Porównanie MAC i GlideScope podczas intubacji dotchawiczej w warunkach resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Randomizowane, krzyżowe,...