Category: Roczniki

Numer 1/2016

Spis treści: PRACE ORYGINALNE 1-4 K. Bielski, J. R. Ładny, J. Smereka, Ł. Szarpak Wiedza i postawy ratowników medycznych wobec stosowania wkłuć doszpikowych. Doniesienie wstępne 5-9 A. Madziała, Ł. Szarpak, J. Smereka, P. Paciorek, M. Madziała Porównanie MAC i GlideScope podczas intubacji dotchawiczej w warunkach resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Randomizowane, krzyżowe,...

Numer 4/2015

Spis treści: Informacja 1 Informacja 2 PRACE ORYGINALNE 95-100 Joanna WITKOŚ, Magdalena HARTMAN, Jan BUDZIOSZ, Karolina SIEROŃ-STOŁTNY, Barbara BŁOŃSKA-FAJFROWSKA Wiedza studentek kierunków pielęgniarstwo i położnictwo na temat profilaktyki oraz leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet 101-107 Tomasz RIDAN, Grażyna GUZY, Katarzyna OGRODZKA, Agata MILERT, Paweł SAWICKI, Waldemar HŁADKI Charakterystyka...

Numer 3/2015

Spis treści: Informacja 1 Informacja 2   PRACE ORYGINALNE 62-65 J. Witkoś, P. Wróbel, A. Wróbel Nieregularność cykli miesiączkowych wśród dziewcząt trenujących koszykówkę PRACE POGLĄDOWE 66-69 J. Ołowski, J. Lorkowski Koncepcje i zastosowania rachunku kosztów w kalkulacji usług medycznych 70-77 L. Bizub, E. Rzepka Zagrożenia środowiskowe zewnętrzne dla życia...

Numer 2/2015

Spis treści: Informacja PRACE ORYGINALNE 31- 36 P. Zieliński, B. Frańczuk Leczenie złamań okołoprotezowych po artroplastykach kolana i/lub biodra przy użyciu endoprotezy modularnej kości udowej   PRACE POGLĄDOWE 37-40 M. Masłowska-Szczerba Ewakuacja – pojęcie, zasady i podstawy prawne 41-46 A. Wodziak, H. Traczewska Anoreksja, bulimia – stany zagrożenia życia...

Numer 1/2015

Spis treści: Informacja 1 Informacja 2 Oświadczenie Regulamin PRACE ORYGINALNE 148-152 G. J. Nowicki, J. Woźniak, B. Ślusarska, H. Piasecka, E. Chemperek, M. Młynarska, K. Naylor Analiza stanu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego 153-156 M. Machaj, D. Szydlarska, M. Woźniak, J. Lorkowski Wpływ zatrudniania...

Numer 4/2014

Spis treści: Prace oryginalne: 114-116 M. Szydłowski, J. Sułko, A. Oberc Złamania wyrostka łokciowego u dzieci – leczenie i wyniki 117-123 W. Wrażeń, K. A. Tomaszewski, P. Golec, Z. Dudkiewicz, E. Golec Endoprotezy krótkotrzpieniowe typu BTS i TL w alloplastykach całkowitych stawów biodrowych 124-126 Ł. Szarpak, M. Mandziała, Ł....

Numer 3/2014

Spis treści: Prace oryginalne: 73-78 E. Rudnicka-Drożak, G. Nowicki, K. Naylor, P. Rzońca, M. Młynarska, A. Farenglom Ocena jakości komunikacji personel medyczny – pacjent na przykładzie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) 79-85 T. Ridan, G.Guzy, K. Niziołek, W. Dubaj, W. Hładki Charakterystyka występowania niespecyficznych dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa w...

Numer 2/2014

Spis treści: Prace oryginalne: 37-41 J.Szumlański, J.Sułko Przemieszczone złamanie kości przedramienia u dziecka – ocena sposobów i wyników leczenia 42-50 D.Czechowska, M.Kubala, J.Golec, A.Masłoń, E.Szczygieł, P.Golec, S.Mętel, E.Golec Ocena zależności między lateralizacją funkcjonalną ciała człowieka, a występowaniem jednostronnych uszkodzeń urazowych stawu skokowo-goleniowego z mechanizmu supinacyjno-rotacyjnego 51-53 M.Nazimek, M.Cierniak, J.Nowakowska,...

Numer 1/2014

Spis treści: Prace oryginalne: 1-5 Przemysław KLUJ Ocena poziomu wiedzy rodziców i opiekunów w zakresie zapobiegania i rozprzestrzeniania się zakażeń rotawirusowych w środowisku żłobka 6-10 Agata GRUCA, Barbara SZARANIEC, Jacek LORKOWSKI, Ireneusz KOTELA Kompozyty na bazie PLA modyfikowane dodatkami bioaktywnymi TCP i TiO przeznaczone na 2 resorbowalne śruby interferencyjne...

Numer 4/2013

Spis treści: Prace oryginalne: 112-117 J. Golec, D. Czechowska, M. Naworol, K. Kozak, A. Masłoń, K. Tomaszewski, E. Golec Ocena częstości występowania nadwagi i otyłości typu pokarmowego w wybranych grupach dzieci i młodzieży 118-127 A. Masłoń, E. Golec, J. Golec, D. Czechowska Ocena wpływu warunków treningu biegowego kobiet na...