Category: Rok 2013

Numer 4/2013

Spis treści: Prace oryginalne: 112-117 J. Golec, D. Czechowska, M. Naworol, K. Kozak, A. Masłoń, K. Tomaszewski, E. Golec Ocena częstości występowania nadwagi i otyłości typu pokarmowego w wybranych grupach dzieci i młodzieży 118-127 A. Masłoń, E. Golec, J. Golec, D. Czechowska Ocena wpływu warunków treningu biegowego kobiet na...

Numer 3/2013

Spis treści: Prace oryginalne: 77-80 A. Kołodziej, A. Nogalski Ocena wpływu czynników środowiskowych na powstanie przepuklin zewnętrznych 81-85 T. Szaporów, E. Golec Ocena wybranych parametrów antropometrycznych stóp u chorych po aloplastyce dwuprzedziałowej stawu kolanowego endoprotezami cementowymi 86-90 S. Nowak, J. Golec, K. Tomaszwski, E. Golec Analiza powikłań aloplastyki dwuprzedziałowej...

Numer 2/2013

Spis treści: Prace oryginalne: 32-38 B. Trybulec, E. Golec Aloplastyka dwuprzedziałowa stawu kolanowego endoprotezami cementowymi – z czy bez stabilizacji tylnej implantu 39-42 S. Nowak, J. Golec, E. Szczygieł, D. Czechowska, A. Milert, K. Tomaszewski, W. Hładki Wyniki odległe leczenia operacyjnego i rehabilitacji chorych z uszkodzeniem goleni typu Maisonneuve...

Numer 1/2013

Spis treści: Prace oryginalne: 1-4 J. Golec, E. Szczygieł, A. Milert, S. Nowak, Ł. Hapek, E. Golec Ocena akcelerometryczna zaburzeń symetrii chodu u chorych z przewlekłymi zespołami bólowymi kręgosłupa Prace poglądowe: 5-8 W. Hładki, J. Lorkowski, I. Kotela Tamponada serca – odwracalna przyczyna zatrzymania krążenia 9-11 W. Jurkiewicz Zmiana...