Category: Rok 2015

Numer 4/2015

Spis treści: Informacja 1 Informacja 2 PRACE ORYGINALNE 95-100 Joanna WITKOŚ, Magdalena HARTMAN, Jan BUDZIOSZ, Karolina SIEROŃ-STOŁTNY, Barbara BŁOŃSKA-FAJFROWSKA Wiedza studentek kierunków pielęgniarstwo i położnictwo na temat profilaktyki oraz leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet 101-107 Tomasz RIDAN, Grażyna GUZY, Katarzyna OGRODZKA, Agata MILERT, Paweł SAWICKI, Waldemar HŁADKI Charakterystyka...

Numer 3/2015

Spis treści: Informacja 1 Informacja 2   PRACE ORYGINALNE 62-65 J. Witkoś, P. Wróbel, A. Wróbel Nieregularność cykli miesiączkowych wśród dziewcząt trenujących koszykówkę PRACE POGLĄDOWE 66-69 J. Ołowski, J. Lorkowski Koncepcje i zastosowania rachunku kosztów w kalkulacji usług medycznych 70-77 L. Bizub, E. Rzepka Zagrożenia środowiskowe zewnętrzne dla życia...

Numer 2/2015

Spis treści: Informacja PRACE ORYGINALNE 31- 36 P. Zieliński, B. Frańczuk Leczenie złamań okołoprotezowych po artroplastykach kolana i/lub biodra przy użyciu endoprotezy modularnej kości udowej   PRACE POGLĄDOWE 37-40 M. Masłowska-Szczerba Ewakuacja – pojęcie, zasady i podstawy prawne 41-46 A. Wodziak, H. Traczewska Anoreksja, bulimia – stany zagrożenia życia...

Numer 1/2015

Spis treści: Informacja 1 Informacja 2 Oświadczenie Regulamin PRACE ORYGINALNE 148-152 G. J. Nowicki, J. Woźniak, B. Ślusarska, H. Piasecka, E. Chemperek, M. Młynarska, K. Naylor Analiza stanu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego 153-156 M. Machaj, D. Szydlarska, M. Woźniak, J. Lorkowski Wpływ zatrudniania...