Category: Rok 2016

Numer 4/16

Numer 4/16

Spis treści: PRACE ORYGINALNE 100-104 Joanna Witkoś, Grzegorz Onik, Jan Budziosz, Karolina Sieroń. Wysiłkowe nietrzymanie moczu – czynności sprzyjające występowaniu objawów choroby 105-110 Tomasz Ridan, Katarzyna Ogrodzka-Ciechanowicz, Urszula Pietraszewska, Izabela Zbrońska, Waldemar Hładki. Ocena wstępowania niespecyficznych dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego w grupie zawodowej kosmetyczek 111-114 Marta Zając, Adrianna Szyjka,...

Numer 3/16

Numer 3/16

Spis treści: PRACE ORYGINALNE 69-72 Patrycja Sobolewska, Karolina Gawrońska, Beata Szczepanowska – Wołowiec, Jacek Lorkowski, Andrzej Kotela, Waldemar Hładki, Ireneusz Kotela Dolegliwości bólowe kręgosłupa w grupie pracowników biurowych 73-76 Adamczyk Magdalena , Karolina Gawrońska, Beata Szczepanowska – Wołowiec, Jacek Lorkowski, Andrzej Kotela, Waldemar Hładki, Ireneusz Kotela Ocena budowy anatomicznej...

Numer 2/2016

  Spis treści: PRACE ORYGINALNE 30-34 Elżbieta SZCZYGIEŁ,  Katarzyna ZIELONKA,  Joanna GOLEC Trening mięśni głębokich a kontrola posturalna osób z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi kręgosłupa lędźwiowego 35-40 Joanna GOLEC, Szymon MIELEŃ, Elżbieta SZCZYGIEŁ, Monika PRZYBYTEK Wpływ treningu stabilizacji centralnej na stan funkcjonalny i dolegliwości bólowe chorych z dyskopatią lędźwiowego odcinka...

Numer 1/2016

Spis treści: PRACE ORYGINALNE 1-4 K. Bielski, J. R. Ładny, J. Smereka, Ł. Szarpak Wiedza i postawy ratowników medycznych wobec stosowania wkłuć doszpikowych. Doniesienie wstępne 5-9 A. Madziała, Ł. Szarpak, J. Smereka, P. Paciorek, M. Madziała Porównanie MAC i GlideScope podczas intubacji dotchawiczej w warunkach resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Randomizowane, krzyżowe,...