Numer 1/2018

Spis treści: PRACE ORYGINALNE 1-5 Magdalena Derejska , Jacek Lorkowski , Marek Durlik Powikłania pooperacyjne oraz wczesne wyniki leczenia z uwzględnieniem funkcji nerek u pacjentów po wycięciu żyły wrotnej i/lub krezkowej górnej z powodu granicznie resekcyjnego raka trzustki z rekonstrukcją z wykorzystaniem żyły nerkowej lewej – doświadczenia jednego ośrodka....