Category: Rok 2018

Numer 4/2018

Spis treści: PRACE POGLĄDOWE 87-92 Damian GIGOŃ, Waldemar HŁADKI, Paweł SIKORA, Jacek LORKOWSKI Patofizjologia odmrożeń ciała 93-104 Damian GIGOŃ, Waldemar HŁADKI, Paweł SIKORA, Jacek LORKOWSKI Odmrożenia – postępowanie przedszpitalne i szpitalne leczenie specjalistyczne 105-107 Robert MĘTRAK, Barbara JASIEWICZ, Jacek LORKOWSKI Złamania kości łódeczkowatej z punktu widzenia fizjoterapeuty 108-113 Anna...

Numer 2-3/2018

Spis treści: PRACE ORYGINALNE 41-45 Andrzej MAZURKIEWICZ, Jacek GĄGAŁA, Wojciech KOLASA, Grzegorz GLAZER, Krzysztof GAWĘDA Epidemiologia i wybrane aspekty leczenia u pacjentów z uszkodzeniem dolnej części kręgosłupa szyjnego 46-49 Barbara JASIEWICZ, Tomasz POTACZEK, Maciej TĘSIOROWSKI, Zbigniew FIGURA, Wojciech KĄCKI Wydłużanie przezchrząstkowe uda – odległe wyniki funkcjonalne 50-53 Violetta CZCHOWSKA,...

Numer 1/2018

Numer 1/2018

Spis treści: PRACE ORYGINALNE 1-5 Magdalena Derejska , Jacek Lorkowski , Marek Durlik Powikłania pooperacyjne oraz wczesne wyniki leczenia z uwzględnieniem funkcji nerek u pacjentów po wycięciu żyły wrotnej i/lub krezkowej górnej z powodu granicznie resekcyjnego raka trzustki z rekonstrukcją z wykorzystaniem żyły nerkowej lewej – doświadczenia jednego ośrodka....