Kolegium Redakcyjne

Redaktor naczelny:
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Hładki

Adres do korespondencji:
ul. Kiwerskiego 32
31-340 Kraków

e-mail: whladki@interia.pl

Z-ca Redaktora naczelnego:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej CM UJ,
ul. Jakubowskiego 2,
30-688 Kraków

Redaktorzy tematyczni:
Prof. dr hab. Adam Nogalski
– medycyna ratunkowa (Lublin)
Prof. dr hab. Jerzy Wordliczek
– anestezjologia i intensywna terapia (Kraków)
Prof. dr hab. Danuta Czarnecka
–kardiologia (Kraków)
Prof. dr hab. Filip Gołkowski
– choroby wewnętrzne ( Kraków)
Prof. dr hab. Daniel Zarzycki
– ortopedia i traumatologia narządu ruchu (Zakopane)
Prof. dr hab. Andrzej Matyja
– chirurgia ogólna (Kraków)
Prof. dr hab. Andrzej Urbanik
– diagnostyka obrazowa (Kraków)

Redaktor statystyczny:
Dr Helena Stanuch (Kraków)

Redaktor językowy:
Dr Ewa Donesch-Jeżo – filologia angielska (Kraków)

Sekretarz naukowy:
Dr hab. n. med. Jacek Lorkowski
Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
ul. Wołowska 137, 02-507 Warszawa
e-mail: jacek.lorkowski@gmail.com

Kolegium Redakcyjne:
Dr n. med. Marcin Dembiński
Dr n. med. Rafał Nazimek

Adres Redakcji:
ul. Kiwerskiego 32
31-340 Kraków
Telefon: +48 506-140-505
e-mail: whladki@interia.pl