Nr 1/2009

2009_nr1

Spis treści:

Artykuły oryginalne:

1-3
Ireneusz Kotela, Marcin Bednarenko, Waldemar Hładki, Andrzej Kotela, Marek Trybus, Jacek Lorkowski, Leszek Brongel
Injuries of hands with a circular saw in agriculture
Opis przypadku:

4-9
Waldemar Hładki, Jacek Lorkowski, Marek Trybus, Leszek Brongel, Andrzej Urbanik
Ocena wyników leczenia pourazowych zaburzeń zrostu kostnego autogennym przeszczepem szpiku kostnego z wykorzystaniem tomografii komputerowej – opis przypadku

10-13
Leszek Bryniarski, Sławomir Surowiec, Dariusz Dudek
Zastosowanie trombektomii u pacjenta poddanego przezskórnej angioplastyce wiencowej z powodu świeżego zawału serca

14
Paweł Rudziński, Piotr Węgrzyn, Karol Wierzbicki, Agnieszka Zdechlik, Janusz Konstanty-Kalandyk, Jacek Piątek, Jerzy Sadowski
Samouszkodzenie. Igła w sercu
Zjazdy, Konferencje, Sympozja:

15
Waldemar Hładki
Ogólnopolskie spotkanie chirurgów urazowych w Poznaniu