Nr 2/2009

2009_nr2

Spis treści:

Artykuł redakcyjny:

17-21
Asher Hirshberg
Trauma Care in Mass Casualty Incidents

Artykuły oryginalne:

22-24
Ireneusz Kotela, Waldemar Hładki, Leszek Brongel, Marcin Bednarenko Andrzej Kotela, Jacek Lorkowski
Epidemiology of accidents among children in agriculture

25-26
Paulina Mysliwy, Jon Allen, Andrew Hennessy, Waldemar Hladki
30-Day Mortality following elective Hip and Knee Replacement

Artykuły poglądowe:

27-29
Tomasz Lübek, Marcin Misztal, Leszek Jankiewicz, Adam Nogalski
Strategia leczenia złaman podudzia

30-33
Jan Podlewski, Leszek Jankiewicz, Tomasz Kulesza, Konrad Wasylewski, Adam Nogalski
Obrażenia tkanek miękkich kończyn

34-36
Andrzej Wysocki, Zbigniew Biesiada
Zespół ciasnoty wewnątrzbrzusznej

37-39
Zbigniew Szczepanowski, Beata Sosada
Pacjent ze stopą cukrzycową w szpitalnym oddziale ratunkowym

Zjazdy, Konferencje, Sympozja:

40-42
Waldemar Hładki
Sympozjum SICOT po raz pierwszy w Polsce