Numer 1-2/2012

2012_nr1

Spis treści:

Prace oryginalne:

1-5
J. Golec, K. Kozak, E. Szczygieł, A. Milert, D. Czechowska, E. Golec
Ocena rozwoju morfofunkcjonalnego dzieci ze skoliozą idiopatyczną
Assessment morphofunctional development of children with idiopatic scoliosis

6-11
J. Golec, M. Zięba, E. Szczygieł, D. Czechowska, A. Milert, E. Golec
Ocena wpływu choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych na przestrzenną orientację wybranych elementów układu kostno-stawowego
Assessment of influence of hip osteoarthritis on the orientation space selection elements osteoarticular system

12-16
E. Golec, S. Nowak, A. Bac, J. Golec, E. Szczygieł, D. Czechowska, R. Woźniacka
Wyniki leczenia oraz ocena jakości życia chorych po całkowitej rewizyjnej alloplastyce stawu biodrowego z powodu zakażenia

Treatment results and assessment quality of life in patients after revision total hip replacement because of infection

17-20
Ł. Szarpak, D. Timler, Z. Kopański, M. Madziała
Obrażenia klatki piersiowej w praktyce Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Chest injures in emergency department

21-24
W. Hładki, J. Lorkowski, I. Kotela
Skuteczność leczenia objawów choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego doustnym preparatem glukozaminy
Effectiveness of management of knee osteoarthritis symptoms after oral glucosamine therapy

25-27
W. Hładki, J. Lorkowski, I. Kotela
Wyniki leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego preparatem Synocrom
Treatment results of knee joint osteoarthritis after Synocrom therapy

28-30
A. Kotela, P. Ambroziak, M. Jarosław Deszczyński, Ł Czarnocki, I. Kotela
Złamanie trzpienia endoprotezy stawu biodrowego – opis przypadku
Femoral stem fracture in total hip replacement – a case report