Numer 1/2014

2014_nr1

Spis treści:

Prace oryginalne:

1-5
Przemysław KLUJ
Ocena poziomu wiedzy rodziców i opiekunów w zakresie zapobiegania i rozprzestrzeniania się zakażeń rotawirusowych w środowisku żłobka

6-10
Agata GRUCA, Barbara SZARANIEC, Jacek LORKOWSKI, Ireneusz KOTELA
Kompozyty na bazie PLA modyfikowane dodatkami bioaktywnymi TCP i TiO przeznaczone na 2 resorbowalne śruby interferencyjne

11-15
Anita KRÓL, Elżbieta SZCZYGIEŁ, Jan BILSKI, Joanna GOLEC, Agata MASŁOŃ
Poziom aktywności fizycznej, a niespecyficzny ból kręgosłupa w wybranych grupach młodzieży

16-21
Patryk RZOŃCA, Grzegorz NOWICKI, Ewa RUDNICKA-DROŻAK, Katarzyna NAYLOR
Urazy głowy w praktyce Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

22-27
Małgorzata MACHAJ, Jacek LORKOWSKI, Ewa KOZIEŃ, Waldemar HŁADKI, Ireneusz KOTELA
Ocena i analiza kosztów endoprotezoplastyki stawu biodrowego

28-32
Elżbieta SZCZYGIEŁ, Joanna KUMIĘGA, Tadeusz MAZUR, Joanna GOLEC, Sylwia MĘTEL, Dorota CZECHOWSKA
Influence of the ageing process on the chest breathing movements

33-36
Hanna WOYTOŃ-GÓRAWSKA, Jan NIENARTOWICZ, Józef KOMORSKI, Ewa ZAWIŚLAK, Paweł ZIEMSKI
Urazy twarzoczaszki powstałe podczas pracy z narzędziami wirującymi – opis dwóch przypadków