Numer 1/2015

Okladka2015

Spis treści:

Informacja 1

Informacja 2

Oświadczenie

Regulamin

PRACE ORYGINALNE

148-152

G. J. Nowicki, J. Woźniak, B. Ślusarska, H. Piasecka, E. Chemperek, M. Młynarska, K. Naylor

Analiza stanu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego

153-156

M. Machaj, D. Szydlarska, M. Woźniak, J. Lorkowski

Wpływ zatrudniania pracowników niepełnosprawnych na rachunek ekonomiczny szpitala

157-163

Z. Dziechciowski, J. Lorkowski, W. Hładki

Możliwości zmniejszenia kosztów funkcjonowania szpitali przy zastosowaniu poczty pneumatycznej – doniesienie wstępne

164-169

T. Ridan, N. Malczewska, K. Ogrodzka, W. Dubaj, W. Hładki

Charakterystyka urazowości kończyny górnej w grupie osób czynnie uprawiających wspinaczkę skałkową

170-174

J. Golec, K. Gołaszewska, M. Kamińska, E. Szczygieł, P. Golec, P. Tomaszewski

Ocena zaburzeń równowagi oraz postawy ciała w chorobie zwyrodnieniowej i osteoporozie

 

PRACE POGLĄDOWE

175-180

D. Szydlarska, O. Grzegorowska, J. Lorkowski

Androgen excess, female infertility and bone mineral density: a review