Numer 1/2010

2010_nr1

Spis treści:

Artykuły oryginalne:

1-4
J. Gwoździewicz, J. Lasek, W. Marks, Z. Jankowski, E. Raniszewska, K. Gwoździewicz, Z. Witkowski
Czy możemy przewidzieć występowanie pominiętych rozpoznań? analiza ilościowa czynników wpływających na wystąpienie MI

5-6
P. Myśliwy, W. Hładki
Fascia iliaca compartment block

Artykuły poglądowe:

7-11
W. Hładki, H. Traczewska, J. Lorkowski, M. Trybus
Segregacja medyczna w zdarzeniach masowych

12-15
A. Szostak, P. Rams
Analiza różnic wtycznych PSP i ERC dotyczących podstawowych i zaawansowanych zabiegów ratujących życie w strukturze Zintegrowanego Systemu Ratownictwa

16-18
R. Braczkowski, P. Rams, L. Styś
Problemy prawne i etyczne w zawodzie ratownika medycznego

19-23
Ł. Szarpak, M. Orzechowska
Znajomość przepisów Ustawy o PRM przez pracowników Pogotowia Ratunkowego

Doniesienia kliniczne:

24-25
B. Kapelak, J. Sadowski, K. Wierzbicki, P. Wegrzyn, P. Klimeczek, K. Bartus, K. Wrobel
Giant Double Aneurysm (up to 10 cm Diameter) of the Right Coronary Artery: A Case Report

26-28
M. Borowski, J.M. Kalenik
Medyczne czynności ratunkowe podstawowego zespołu ratownictwa medycznego na przykładzie pacjenta ze świeżym zawałem mięśnia sercowego powikłanego nagłym zatrzymaniem krążenia

29-31
J. Madowicz, K. Sosada, J. Piecuch, W. Żurawinski
Ocena działań ratunkowych zespołu ratownictwa medycznego „S” wspierających zespół „P” podczas prowadzenia medycznych czynności ratunkowych u pacjenta z nagłym zatrzymaniem krążenia

Zjazdy, Konferencje, Sympozja:

32-34
J. Andres, E. Drab
Echa IV-tego Miedzynarodowego Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji