Numer 2-3/2018

Spis treści:

PRACE ORYGINALNE

41-45
Andrzej MAZURKIEWICZ, Jacek GĄGAŁA, Wojciech KOLASA, Grzegorz GLAZER, Krzysztof GAWĘDA
Epidemiologia i wybrane aspekty leczenia u pacjentów z uszkodzeniem dolnej części kręgosłupa szyjnego

46-49
Barbara JASIEWICZ, Tomasz POTACZEK, Maciej TĘSIOROWSKI, Zbigniew FIGURA, Wojciech KĄCKI
Wydłużanie przezchrząstkowe uda – odległe wyniki funkcjonalne

50-53
Violetta CZCHOWSKA, Barbara JASIEWICZ, Edyta DASZKIEWICZ, Elżbieta TRZEBUNIA, Tomasz POTACZEK
Problemy pacjentów podczas wydłużania kończyn

54-56
Konrad KOŁEK, Waldemar HŁADKI, Jacek  LORKOWSKI
Wiedza policjantów na temat pierwszej pomocy medycznej

Prace Poglądowe

57-60
Barbara JASIEWICZ, Edyta DASZKIEWICZ, Elżbieta TRZEBUNIA, Zbigniew FIGURA
Postępowanie fizjoterapeutyczne po operacji w młodzieńczej skoliozie Idiopatycznej

61-64
Kamil ADAMCZYK, Przemysław KOSZYK, Mateusz GRUCA, Barbara JASIEWICZ
Wertebroplastyka dla „laika”
Wertebroplastyka w złamaniach osteoporotycznych kręgosłupa

65-70
Jacek LORKOWSKI, Renata WILK, Eugeniusz PENKIN, Waldemar HŁADKI
Anatomia kliniczna układu oddechowego

71-73
Jacek LORKOWSKI, Waldemar HŁADKI, Barbara JASIEWICZ
Co każdy lekarz powinien wiedzieć o mięśniach. Wybrane elementy anatomii klinicznej

74-77
Jacek LORKOWSKI, Waldemar HŁADKI Barbara JASIEWICZ
Układ kostno-szkieletowy – anatomia kliniczna nie tylko dla ortopedów

78-81
Piotr MODZELEWSKI, Jacek LORKOWSKI, Ireneusz KOTELA
Choroba zwyrodnieniowa stawu skokowo-goleniowego- etiologia i leczenie

82-86
Jacek LORKOWSKI,  Renata WILK, Małgorzata TROFIMIUK-MÜLDNER, Eugeniusz PENKIN, Waldemar HŁADKI
Anatomia kliniczna układu wewnątrzwydzielniczego