Numer 2/2010

2010_nr2

Spis treści:

CHIRURGIA URAZOWA:

35-39
K. Słowiński, B. Mańkowski
Mnogie obrażenia ciała w jednym przypadku – sukces „standardów” i losy pacjenta

40-43
A. Milewski, A. Szczepanek
Tępe urazy brzucha z ciężkimi obrażeniami trzustki – dwa przypadki

44-46
T. Przystasz, R. Brzozowski, A. Chmieliński
Przypadek zamkniętego skojarzonego obrażenia piersiowo-brzusznego

47-51
T. Przystasz, A. Chmieliński, Z. Zaręba, R. Brzozowski
Rzadkie powikłania złamań żeber

52-55
W. Witkiewicz, J. Gnus, M. Pfanhauser, W. Hauzer, S. Delichowski, R. Grendziak
Wewnątrznaczyniowe zaopatrzenie urazów aorty piersiowej

56-57
A. Proszowski, Z. Bogusz
Rana kłuta prawej komory serca penetrująca do prawego przedsionka z rozerwaniem jego uszka

58-59
G. Szanecki, T. Głowacki
Uszkodzenie żyły nieparzystej, rana kłuta klatki piersiowej, laparoskopia zwiadowcza

CHIRURGIA OGÓLNA:

60-61
K. Bielecki, M. Ledóchowski
Ostre zapalenie trzustki o ciężkim przebiegu – opis przypadku klinicznego

62-65
R. Podlasek, Z. Małek, P. Małek
Pęknięty tętniak pnia trzewnego współistniejący z kamicą pecherzyka żółciowego

66-67
M. Sękowska, T. Kościński, T. Wierzbicki, M. Drews
Operacja przepukliny brzusznej za pomocą siatki niewchłanialnej powikłana przetoką do okrężnicy

68-71
K. Wroński, L. Dziki, J. Cywiński, D. Pakuła, R. Bocian, A. Dziki
Chirurgiczne leczenie tętniaka rzekomego tętnicy śledzionowej po ostrym zapaleniu trzustki – opis dwóch przypadków i przegląd literatury

72-76
K. Wroński, L. Dziki, J. Cywiński, D. Pakuła, R. Bocian, A. Dziki
Jednoczasowa operacja tętniaka aorty brzusznej i raka odbytnicy. Opis przypadku i przegląd literatury

77-79
A. Jarosławicka
Przypadek stenozy odźwiernika spowodowanej przez ropień wewnątrzbrzuszny (podwątrobowy) będący powikłaniem choroby wrzodowej (perforacji wrzodu)

CHIRURGIA ONKOLOGICZA:

80-81
J. Paszkowski, Ł. Krokowicz, A. Wasilewska, T. Banasiewicz, M. Drews
Guz neuroendokrynny jelita cienkiego jako przyczyna niedrożności

82-85
M. Rząca, M. Wolf, W. Witkiewicz
Pozagonadalny guz zarodkowy imitujący pourazowe uszkodzenie nerki i dwunastnicy. Trudności diagnostyczne i lecznicze

86-88
Khalil El Mohtar, R. Mułek
Krwotok jako pierwszy objaw GIST jelita cienkiego

89
Prof. Edward Stanowski
Profesor Tadeusz Przystasz – wspomnienie pośmiertne