Numer 2/2016

Wzorzec-przegl d lekarski-XX-2001

 

Spis treści:

PRACE ORYGINALNE

30-34

Elżbieta SZCZYGIEŁ,  Katarzyna ZIELONKA,  Joanna GOLEC

Trening mięśni głębokich a kontrola posturalna osób z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi kręgosłupa lędźwiowego

35-40

Joanna GOLEC, Szymon MIELEŃ, Elżbieta SZCZYGIEŁ, Monika PRZYBYTEK

Wpływ treningu stabilizacji centralnej na stan funkcjonalny i dolegliwości bólowe chorych z dyskopatią lędźwiowego odcinka kręgosłupa

41-48

Olga MILCZAREK, Anna STAROWICZ–FILIP, Katarzyna MALEC, Wojciech GÓRECKI, Stanisław KWIATKOWSKI

Algorytm postępowania w urazach czaszkowo – mózgowych doznanych pod wpływem alkoholu w grupie wiekowej 9 – 18 lat

49-53

Monika NADOLNY, Ewa RZEPKA, Waldemar HŁADKI

Analiza zachowania przypadkowych świadków nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia

PRACE POGLĄDOWE

54-59

Jacek LORKOWSKI, Oliwia GRZEGOROWSKA

Is pedobarography applicable only in orthopaedics?

60-68

Jacek FRIEDLEIN, Renata WILK, Jacek LORKOWSKI, Waldemar HŁADKI

Neuroarthropatia Charcota jako powikłanie cukrzycy – analiza skuteczności modelu postępowania w leczeniu