• Bez kategorii

Numer 3/2017

Kalafon

Spis treści:

PRACE ORYGINALNE

70-76
Jacek Lorkowski, Renata Wilk.
The direct and indirect costs of malleolar ankle fractures surgical treatment in people of working age in Poland

77-83
Renata Zygmunt, Sławomir Kozioł, Waldemar Hładki, Joanna Golec
Wpływ fizjoterapii na nietrzymanie moczu u kobiet

84-89
Weronika Fyda, Sławomir Kozioł, Waldemar Hładki, Joanna Golec
Ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego u osób chorych na stwardnienie rozsiane

PRACE POGLĄDOWE

90-93
Karolina Gawrońska
Co nowego w postępowaniu rehabilitacyjnym w chorobie zwyrodnieniowej?

OPIS PRZYPADKÓW

94-96
Dominik Gałuszka, Jakub Czerwiec
Hemodynamically unstable patient in the conditions of the „P” Medical Rescue Team – case report

97-98
Dominik Gałuszka, Jakub Czerwiec
Life-threatening condition – gynaecology in Emergency Medical Team – case report