Numer 3/2014

2014_nr3

Spis treści:

Prace oryginalne:

73-78
E. Rudnicka-Drożak, G. Nowicki, K. Naylor, P. Rzońca, M. Młynarska, A. Farenglom
Ocena jakości komunikacji personel medyczny – pacjent na przykładzie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)

79-85
T. Ridan, G.Guzy, K. Niziołek, W. Dubaj, W. Hładki
Charakterystyka występowania niespecyficznych dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa w grupie czynnych sportowo siatkarek

86-92
D. Szydlarska, M. Machaj, A. Jakubowska, J. Lorkowski
Salivary androgens’ measurement as a useful tool in diagnosis and determination of the effectiveness of metformin treatment in women with polycystic ovary syndrome

93-96
K. Czaplarska, J. Lorkowski, W. Hładki
Plejotropowe działanie rehabilitacyjne żeglarstwa u osób z dysfunkcją narządu wzroku – doniesienie wstępne

Prace poglądowe

97-100
P. Kluj, T. Gaszyński
Różnicowanie wybranych odrębności anatomicznych i fizjologicznych dziecka w stanie zagrożenia życia: krążenie, świadomość, wiek i masa ciała

101-104
W. Hładki, J. Lorkowski
Rozpoznanie i wstępne zaopatrzenie ostrych stanów okulistycznych w oddziale ratunkowym

Prace kazuistyczne

105-109
B. Trybulec, K. Kurpas
Zwichnięcie przednie lewego stawu ramienno-łopatkowego powikłane porażeniem nerwu pachowego i promieniowego – opis przypadku

110-113
A. Płatek-Kępińska, M. Legwant-Wójcicka, J. Lorkowski, W. Hładki, O. Grzegorowska, I. Kotela
Młodzieńcza postać Ceroidolipofuscynozy neuronalnej (choroba Battena)- opis przypadku