Numer 3-4/2009

2009_nr3

Spis treści:

Artykuły oryginalne:

43-48
A. Jackiewicz, A. Kawecka, J. Gwoździewicz, J. Prajs, W. Marks, W. Deja, J. Lipiński, J. Lasek
Obrażenia ręki o charakterze wysokociśnieniowego nastrzykniecia tkanek

49-50
P. Mysliwy, J. Allen, A. Hennessy, W. Hładki
Using spinal anesthesia in Day Surgery Unit

51-56
R. Nazimek, L. Brongel, W. Hładki, J. Lorkowski, M. Trybus, B. Kuśnierz
Prokalcytonina jako wczesny i nieinwazyjny marker powikłań septycznych u chorych z ciężkimi i mnogimi obrażeniami ciała

57-59
A. Wysocki, M. Dolecki
Poziom żelaza i indeks neutrofilowo-limfocytarny w zapaleniu otrzewnej

Artykuły poglądowe:

60-64
D. Galicka-Latała, E. Kozek
System ciągłego monitorowania glikemii – GUARDIAN

Doniesienia kliniczne:

65-68
Henryk Szlemp, Piotr Drozdowski, Mateusz Zachara, Michał Knakiewicz
Usunięcie ciała obcego przełyku u dziecka z pełnym żołądkiem – opis przypadku

68-70
D. Galicka-Latała, E. Kozek, J. Lorkowski, M. Kózka, M. Zwolinska-Wcisło
Współwystępowanie chorób autoimmunologicznych – opis przypadku

Zjazdy, Konferencje, Sympozja:

71-72
Waldemar Hładki
Torakoneptunalia 2009 – Gdańska Jesień Traumatologiczna