Numer 3/16

Spis treści:

PRACE ORYGINALNE

69-72

Patrycja Sobolewska, Karolina Gawrońska, Beata Szczepanowska – Wołowiec, Jacek Lorkowski, Andrzej Kotela, Waldemar Hładki, Ireneusz Kotela

Dolegliwości bólowe kręgosłupa w grupie pracowników biurowych

73-76

Adamczyk Magdalena , Karolina Gawrońska, Beata Szczepanowska – Wołowiec, Jacek Lorkowski, Andrzej Kotela, Waldemar Hładki, Ireneusz Kotela

Ocena budowy anatomicznej stóp u studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

77-80

Karolina Gawrońska, Jacek Lorkowski

Ocena jakości życia u osób z wrodzoną i nabytą niepełnosprawnością narządu ruchu uprawiających koszykówkę na wózkach, rugby na wózkach oraz żeglarstwo.

81-87

Bartłomiej Guzik, Łukasz Niewiara, Monika Sucheta, Piotr Szolc, Marcin Nosal, Monika Biesiada, Jakub Podolec, Wojciech Zajdel, Krzysztof Żmudka

Wartość predykcyjna stosunku liczby neutrofilów do limfocytów oraz liczby trombocytów do limfocytów u pacjentów ze współistniejącym ostrym zespołem wieńcowym i migotaniem przedsionków.

88-91

Barbara Miller, Karolina Gawrońska, Beata Szczepanowska-Wołowiec, Jacek Lorkowski, Andrzej Kotela, Waldemar Hładki, Ireneusz Kotela

Jakość życia pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi w obrębie lędźwiowego odcinka kręgosłupa

92-94

Bartłomiej Guzik, Piotr Szolc, Agata Czerwińska, Marcin Mikos, Łukasz Niewiara, Waldemar Hładki, Elżbieta Szczepanek, Julita Fortuna, Piotr Olejniczak, M. Nosal, Krzysztof Żmudka, Dorota Sobczyk

Medycyna wykluczonych. Szpital Polowy na Rynku Krakowskim.

95-99

Joanna Witkoś, Jan Budziosz, Grzegorz Onik, Karolina Sieroń

Zdrowie a nawyki żywieniowe wśród dziewcząt trenujących koszykówkę