Numer 4/2017

Spis treści:

PRACE ORYGINALNE

100-107
Jacek Lorkowski, Renata Wilk.
Nonmedical aspect of working time of resident doctors in Poland related to the creation of medical records

108-112
Joanna Witkoś, Piotr Wróbel.
Taniec a nawyki żywieniowe wśród tancerek amatorek

113-118
Tomasz Ridan, Maciej Kubrak, Aleksandra Stanek, Arkadiusz Berwecki, Waldemar Hładki.
Charakterystyka urazów kończyn dolnych w grupie zawodników footballu amerykańskiego -doniesienie wstępne

119-122

Marzena Rytkowska, Jan Budziosz, Joanna Witkoś, Karolina Sieroń.
Porównanie działania przeciwbólowego masażu klasycznego i terapii TENS u chorych z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym

123-129
Joanna Golec, Joanna Balicka-Bom, Jacek Głodzik, Piotr Krężałek, Ewa Strój, Monika Przybytek, Elżbieta Szczygieł, Waldemar Hładki.
Ocena zaburzeń chodu z wykorzystaniem analizy komputerowej BTS-SMART.

Prace Poglądowe

130-134
Jacek Lorkowski, Monika Raulinajtys-Grzybek
Koszty utraconych możliwości jako wyzwanie dla medycyny we współczesnym świecie

135-139
Jacek Lorkowski, Monika Raulinajtys-Grzybek
Redukcji kosztów utraconych możliwości – najważniejsze globalne programy przełomu XX i XXI wieku w medycynie

Opis Przypadku

140-143
Dominik Gałuszka
Pacjent urazowy w ciężkim stanie wskutek prac rolniczych – opis przypadku