Numer 4/2018

Spis treści:

PRACE POGLĄDOWE

87-92
Damian GIGOŃ, Waldemar HŁADKI, Paweł SIKORA, Jacek LORKOWSKI
Patofizjologia odmrożeń ciała

93-104
Damian GIGOŃ, Waldemar HŁADKI, Paweł SIKORA, Jacek LORKOWSKI
Odmrożenia – postępowanie przedszpitalne i szpitalne leczenie specjalistyczne

105-107
Robert MĘTRAK, Barbara JASIEWICZ, Jacek LORKOWSKI
Złamania kości łódeczkowatej z punktu widzenia fizjoterapeuty

108-113
Anna MAJDA, Waldemar HŁADKI, Jacek LORKOWSKI
Udział ortopedy w leczeniu urazów wielonarządowych

114-120
Jacek LORKOWSKI, Renata WILK, Oliwia GRZEGOROWSKA, Paweł SIKORA, Waldemar HŁADKI
Wybrane aspekty kliniczne budowy układu naczyniowego – Naczynia obwodowe

121-126
Jacek LORKOWSKI, Renata WILK, Oliwia GRZEGOROWSKA, Robert MĘTRAK, Waldemar HŁADKI
Wybrane aspekty kliniczne budowy układu naczyniowego – serce

127-133
Anna NOWAK, Waldemar HŁADKI, Paweł SIKORA, Jacek LORKOWSKI
Wstrząs hipowolemiczny. Podstawowe informacje dla ratowników medycznych

OPIS PRZYPADKU

134-137
Magdalena DEREJSKA, Agnieszka MIZERSKA, Jacek LORKOWSKI
Migracja igły lokalizacyjnej jako powikłanie leczenia oszczędzającego u pacjentki z wczesnym rakiem piersi – opis przypadku