Numer 4/2013

okadla

Spis treści:

Prace oryginalne:

112-117
J. Golec, D. Czechowska, M. Naworol, K. Kozak, A. Masłoń, K. Tomaszewski, E. Golec
Ocena częstości występowania nadwagi i otyłości typu pokarmowego w wybranych grupach dzieci i młodzieży

118-127
A. Masłoń, E. Golec, J. Golec, D. Czechowska
Ocena wpływu warunków treningu biegowego kobiet na występowanie wśród nich uszkodzeń urazowych kończyn dolnych

128-131
D. Timler, K. Bogusiak, A. Kasielska-Trojan, Ł. Szarpak, M. Stelągowski, A. Neskoromna-Jędrzejczak
Practical issues involved in introducing new national emergency care system- concerning Trauma Centers in Poland

132-137
J. Golec, D. Czechowska, A. Masłoń, K. Tomaszewski, M. Mikulska, E. Golec
Ocena uwarunkowań występowania nadwagi i otyłości w wybranych grupach młodzieży


Prace poglądowe:

138-140
W. Trendak, D. Timler, T. Gaszyński, M. Bartczak, E. Balcerzyk-Barzdo, M. Cierniak, M. Nowakowski
Psychological and social aspects of terrorism menace

141-146
P. Kluj, T. Gaszyński
Postępowanie przedszpitalne w stanach nagłych chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego: moczówka prosta, zespół Schwartza-Barttera oraz udar przysadki

147-152
P. Kołodziejski, P. Wojdasiewicz, A. Kotela, Ł.A. Poniatowski, J. Lorkowski, W. Hładki, D. Szukiewicz, J. Deszczyński, I. Kotela
Obecne metody leczenia urazów stawu stępowo – śródstopnego – przegląd piśmiennictwa

153-156
A. Jacek, M. Gajek, J. Czekierda-Stamenkowic
Współpraca Wojewody i Narodowego Funduszu Zdrowia w aspekcie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie podkarpackim


Prace kazuistyczne:

157-159
P. Kulawczuk, A. Jaworska-Kulawczuk, N. Czapla, M. Łokaj, P. Prowans
Uchyłek Meckela jako przyczyna niedrożności przewodu pokarmowego – opis przypadku