Numer 4/2014

2014_nr4

Spis treści:

Prace oryginalne:

114-116
M. Szydłowski, J. Sułko, A. Oberc
Złamania wyrostka łokciowego u dzieci – leczenie i wyniki

117-123
W. Wrażeń, K. A. Tomaszewski, P. Golec, Z. Dudkiewicz, E. Golec
Endoprotezy krótkotrzpieniowe typu BTS i TL w alloplastykach całkowitych stawów biodrowych

124-126
Ł. Szarpak, M. Mandziała, Ł. Czyżewski, A. Kurowski
Ocena efektywności intubacji „na ślepo” z wykorzystaniem urządzeń Cobra PLA i SALT podczas resuscytacji pacjenta urazowego wykonywana przez strażaków-ratowników. Badanie randomizowane krzyżowe z wykorzystaniem manekina

127-132
E. Szczygieł, M. Madej, J. Golec
Fotogrametryczna ocena wzorca oddechowego osób z depresją i zespołem przewlekłego zmęczenia

133-138
B. Trybulec, M. Turek
Kompleksowa rehabilitacja medyczna a stopień upośledzenia aktywności funkcjonalnej pacjentów z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa

Prace poglądowe

139-141
Wiesława Trendak, Katarzyna Starosta–Głowińska, Karolina Burska, Maria Bartczak, Marcin Cierniak, Marcin Nowakowski, Krystyna Frydrysiak
Münchhausen Syndrome by Proxy as a form of child abuse

Prace kazuistyczne

142-144
Anna Płatek-Kępińska, Jacek Lorkowski, Oliwia Grzegorowska, Waldemar Hładki, Dominik Kępiński, Ireneusz Kotela
Kostniejące zapalenie mięśni- opis przypadku

145-147
Paweł Stępień, Marta Gara-Rucińska, Michał Szydło
Zębopochodny ropień mięśnia mostkowo-obojczykowo -sutkowego – opis przypadku