Numer 4/16

Wzorzec-przegl d lekarski-XX-2001

Spis treści:

PRACE ORYGINALNE

100-104
Joanna Witkoś, Grzegorz Onik, Jan Budziosz, Karolina Sieroń.
Wysiłkowe nietrzymanie moczu – czynności sprzyjające występowaniu objawów choroby

105-110
Tomasz Ridan, Katarzyna Ogrodzka-Ciechanowicz, Urszula Pietraszewska, Izabela Zbrońska, Waldemar Hładki.
Ocena wstępowania niespecyficznych dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego w grupie zawodowej kosmetyczek

111-114
Marta Zając, Adrianna Szyjka, Andrzej Kotela, Beata Szczepanowska- Wołowiec, Jacek Lorkowski, Waldemar Hładki , Ireneusz Kotela.
Wpływ zabiegów fizykoterapeutycznych na zmniejszenie dolegliwości bólowych stawu kolanowego

115-120
Tomasz Ridan, Łukasz Chojnacki, Katarzyna Ogrodzka-Ciechanowicz, Agata Milert, Waldemar Hładki.
Zabiegi endoprotezoplastyki stawu łokciowego w latach 2012-2015 w ujęciu statystycznym

121-124
Mleczkowska Agnieszka, Karolina Gawrońska, Beata Szczepanowska-Wołowiec, Jacek Lorkowski, Andrzej Kotela,
Waldemar Hładki, Ireneusz Kotela.
Najczęstsze kontuzje wśród osób regularnie biegających

125-127
Joanna Kania, Adrianna Szyjka, Andrzej Kotela, Jacek Lorkowski , Beata Szczepanowska – Wołowiec, Waldemar
Hładki, Ireneusz Kotela.
Jakość życia pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego