Numer 4/2015

Wzorzec-przegl d lekarski-XX-2001

Spis treści:

Informacja 1

Informacja 2

PRACE ORYGINALNE

95-100

Joanna WITKOŚ, Magdalena HARTMAN, Jan BUDZIOSZ, Karolina SIEROŃ-STOŁTNY, Barbara BŁOŃSKA-FAJFROWSKA
Wiedza studentek kierunków pielęgniarstwo i położnictwo na temat profilaktyki oraz leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet

101-107

Tomasz RIDAN, Grażyna GUZY, Katarzyna OGRODZKA, Agata MILERT, Paweł SAWICKI, Waldemar HŁADKI

Charakterystyka występowania niespecyficznych dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa w grupie zawodników trenujących MMA

108-112

Aneta SZYMUSIAK, Ewa RZEPKA, Waldemar HŁADKI

Poziom wiedzy na temat HIV i AIDS wśród społeczeństwa

113-119

Tomasz RIDAN, Ewa STRÓJ, Katarzyna OGRODZKA, Grażyna GUZY, Wojciech DUBAJ, Waldemar HŁADKI

Analiza wpływu regularnego treningu Nordic Walking na dolegliwości bólowe odcinka szyjnego kręgosłupa

120-127

Mateusz Mikucki, Ewa Rzepka, Waldemar Hładki

Wiedza na temat szkodliwości marihuany wśród młodzieży

128-133

Sylwia MAŁKUCH, Ewa RZEPKA, Waldemar HŁADKI

Świadomość społeczeństwa na temat postępowania w zakrztuszeniach u dzieci powyżej pierwszego roku życia

PRACE POGLĄDOWE

134-136

Dorota SZYDLARSKA, Małgorzata MACHAJ, Jacek LORKOWSKI

Zaburzenia czynności tarczycy w alkoholizmie