Recenzenci

Recenzenci:

Prof. dr hab. Aleksander Garlicki (Kraków)
Prof. dr hab. Jerzy Gąsowski (Kraków)
Prof. dr hab. Edward Golec (Kraków)
Prof. Ascher Hirshberg (Nowy Jork)
Prof. dr hab. Ireneusz Kotela (Warszawa)
Prof. dr hab. Wojciech Marczyński (Otwock)
Prof. dr hab. Piotr Richter (Kraków)
Prof. dr hab. Jerzy Sułko (Kraków)
Prof. dr hab. Maciej Tęsiorowski (Zakopane)
Prof. dr hab. Michał Gaca (Poznań)
Prof. dr hab. Cezary Pakulski (Szczecin)

Każda praca jest recenzowana przez dwóch niezależnych recenzentów.


Wzory protokołów recenzji:

4 5