Kroplówki – Leczenie odwodnienia

Kroplówki Warszawa – leczenie odwodnienia

Kroplówka, czyli dożylna infuzja płynów jest metodą powszechnie stosowaną w medycynie. Głównym celem podawania kroplówek jest uzupełnienie niedoboru płynów w organizmie. Do odwodniania prowadzić może wiele schorzeń ale także sytuacji nie związanych z chorobą. Przykładem może być intensywne uprawianie sportu lub ciężka praca, szczególnie w wysokiej temperaturze.

Czym są kroplówki?

W normalnych warunkach zdrowy człowiek jest w stanie uzupełnić niedobory płynów doustnie. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy jest to bardzo trudne albo wręcz niemożliwe – wówczas stosowane są kroplówki. Odwodnienie może pojawić się na skutek nadmiernej utraty płynów lub niedostatecznego ich przyjmowania. Skutki niewyrównanego odwodnienia mogą być niebezpieczne dla zdrowia a nawet życia.

Kroplówki podczas wizyty domowej stosujemy w sytuacji, kiedy są do tego wskazania medyczne – decyzję podejmuje lekarz. Przykłady sytuacji, w których kroplówka może okazać się potrzebna:

  • Biegunki i wymioty
  • Niedostateczne przyjmowanie płynów, szczególnie przez osoby w podeszłym wieku
  • Gorączka przebiegająca z niemożnością przyjmowania płynów doustnie
  • Wyniszczenie w przebiegu różnych chorób

Odwodnienie ma szereg objawów, które wskazują także na jego ciężkość.

Kroplówka podczas wizyty domowej stanowić może też bardzo skuteczną drogę podawania leków, mikroelementów i witamin stosowanych w różnych schorzeniach i niedoborach. Wizyty domowe mogą być bardzo przydatne i wygodne przy konieczności częstego przyjmowania kroplówek. W każdym przypadku decyzję o dożylnym podaniu płynów podejmuje lekarz. Kroplówki podajemy również w przypadku wizyt domowych u osób starszych.

Kroplówka podawana jest przy zachowaniu wszelkich zasad aseptyki, wyłącznie przez uprawniony do tego personel medyczny.

Informacje kontaktowe

Jeśli mają Państwo pytania lub chcą ustalić termin wizyty, prosimy o kontakt z naszym dyspozytorem w godzinach 8.00 – 19.00

pod następującymi numerami telefonów:
+48 501-100-128 lub +48 22 662 69 22