Psycholog

Pomoc psychologiczna Warszawa

W przypadku braku możliwości zrealizowania wizyty w miejscu wezwania: dom, miejsce pracy, inne zapraszamy, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym do wizyty w naszej przychodni.

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Psycholog to osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. W trakcie edukacji zdobyła wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzenia diagnozy psychologicznej, konsultacji psychologicznych, zastosowania testów psychologicznych w diagnozie i poradnictwie psychologicznym.

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny to osoba, która ukończyła co najmniej II rok studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej i przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego (lub już taki certyfikat posiada). Jest to psychoterapeuta pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym.

 

Służymy pomocą podczas wizyty domowej w sytuacjach trudnych, w których dotychczasowe strategie radzenia sobie przestały być skuteczne (m.in. w trudnych sytuacjach osobistych lub zawodowych, w doświadczeniach związanych z chorobą bliskich, w trudnych relacjach z bliskimi w tym również w sytuacjach trudności będących wypadkową uzależnienia członka rodziny). Pomagamy w sytuacjach problemów interpersonalnych (np. trudności w relacji z bliskimi w podeszłym wieku, z nastoletnimi dziećmi, w sytuacjach doświadczania trudności wychowawczych, czy w relacjach partnerskich). Wspieramy szczególnie osoby nie akceptujące terapii grupowej a także ich rodziny w leczeniu uzależnień od alkoholu oraz w przypadku innych uzależnień (hazard, seksoholizm, siecioholizm, nikotynizm). Dzięki wizycie domowej mogą poczuć się Państwo bardziej komfortowo i rozmowa o problemach może być łatwiejsza.

 

Prowadzimy także terapię w nurcie poznawczo behawioralnym dla osób z depresjązaburzeniami lękowymiCHADzaburzeniami osobowościobjawami stresuanoreksją i bulimią.

W ramach terapii indywidualnej podejmowana jest diagnoza problemu oraz ocena poziomu motywacji do leczenia. Wzmacniana jest motywacja klienta. Analizie podlegają różne sfery życia osoby zgłaszającej się po pomoc. Wyodrębnia się mocne strony klienta oraz obszary wymagające wsparcia i wzmocnienia. Szczegółowo omawiane są potrzeby, z jakimi zgłasza się klient.

Psychoterapia poznawczo behawioralna uwzględnia zbudowanie relacji terapeutycznej, stworzenie indywidualnego modelu problemu i pracy dla danego klienta. Podejmowane są działania nakierowane na radzenie sobie z pragnieniem i głodem substancji. Uwzględniana jest analiza przekonań klienta. Pogłębiane są umiejętności klienta do radzenia sobie z życiowymi problemami (w tym do radzenia sobie ze złością i lękiem). Opracowywany jest również model służący zapobieganiu nawrotom.

Informacje kontaktowe

Jeśli mają Państwo pytania lub chcą ustalić termin wizyty, prosimy o kontakt z naszym dyspozytorem w godzinach 8.00 – 19.00

pod następującymi numerami telefonów:
+48 501-100-128 lub +48 22 662 69 22